„LUBIĘ LUDZI”-akcja SZLACHETNEJ PACZKI

„Lubię ludzi” – to tegoroczne hasło ogólnopolskiej akcji Szlachetna Paczka. Społeczność naszej szkoły dosłownie wcieliła te słowa w życie. Przygotowaliśmy Paczkę dla wybranej rodziny, odpowiadając na jej potrzeby.

Klub Ośmiu koordynował przygotowanie Paczki, ale darczyńcami byliście Kochani Wy: uczniowie i pracownicy szkoły. W tym roku do powstania paczki przyczyniły się także nasze absolwentki Karolina I Sylwia, które same będąc wolontariuszkami Klubu w przeszłości przygotowywały Paczkę, a teraz bardzo hojnie wspomogły ją finansowo. O tej Szlachetnej inicjatywie pamiętali również pracownicy emerytowani.
Paczkę współtworzyły z nami także osoby związane ze Studiem Efendi Clue, poprzez pomoc rzeczową
 i finansową.

Dzięki zaangażowaniu i ofiarności tak wielu ludzi, możemy naszą pomoc finansową skierować dodatkowo w stronę Kamili, uczennicy naszej szkoły, która jest w trudnej sytuacji zdrowotnej
i życiowej.

SERDECZNIE DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM DARCZYŃCOM, którzy… LUBIĄ LUDZI !!

Szczegóły dotyczące powstawania Paczki, osób najbardziej zaangażowanych oraz rozliczenie wkrótce umieścimy w zakładce Wolontariat.                                                                                 

Klub Ośmiu