POWIATOWY KONKURS WIEDZY „BURZA MÓZGÓW” 

XIV edycja konkursu wiedzy zapisała kolejne karty międzyszkolnych zmagań.

Konkurs odbył się w dniu 17.01.2017 roku, o godz. 11 w gościnnej auli naszej szkoły.

W konkursie wzięli udział uczniowie szkół średnich Powiatu Olkuskiego:

 

 

Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwało jury w składzie: Bożena Trzewiczek

– przewodnicząca jury, Anna Majcherek – nauczyciel II LO w Olkuszu oraz Anna Dudek

– nauczyciel ZS w Wolbromiu.

Po 3 rundach, w których uczestnicy odpowiadali drużynowo na wybrane losowo pytania,

o rożnym stopniu trudności ( padło ponad 60 odpowiedzi) wyłoniono zwycięzców.

 

I miejsce – uczniowie IV LO w Olkuszu

II miejsce – uczniowie ZS w Wolbromiu

III miejsce – uczniowie I LO w Olkuszu – w wyniku dogrywki

 

Nagrody rzeczowe w postaci gier planszowych oraz plecaków ufundowało Starostwo Powiatowe w Olkuszu.

Zmagania konkursowe ubarwił program artystyczny, w którym wzięli udział uczniowie naszej szkoły oraz I LO w Olkuszu.

 

Organizatorzy konkurs: Bożena Kazuch, Wiesława Syguła – bibliotekarze

oraz Teresa Walczak – nauczyciel przedmiotów zawodowych.