UWAGA MATURZYŚCI!

W zakładce „Egzaminy i praktyki” – „Matura” zamieszczona została prezentacja zawierająca informacje na temat:

  1. Procedury przeprowadzania egzaminu maturalnego
  2. Harmonogram egzaminu maturalnego
  3. Zasady i terminy ogłoszenia wyników, odbioru świadectw, zgłaszania do egzaminów poprawkowych i do następnych sesji egzaminacyjnych