PODRĘCZNIKI SZKOLNE 2018/2019

Informujemy, że zestaw podręczników zostanie przedstawiony przez nauczycieli danego przedmiotu podczas pierwszych zajęć.

Jednocześnie przypominamy, że w pierwszych dniach września odbędzie się w szkole kiermasz podręczników używanych.