NIEPODLEGŁA W OBIEKTYWIE

61 zdjęć wpłynęło na X Diecezjalny Konkurs Fotograficzny zorganizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Wojkowicach, Miejski Ośrodek Kultury w Wojkowicach i Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Sosnowcu.

Honorowym patronatem konkurs objęli: Biskup Grzegorz Kaszak, Starosta Będziński, Burmistrz Miasta Wojkowice oraz Dyrektor  Delegatury Kuratorium Oświaty w Sosnowcu.

Tematyka konkursu „Religijny obiekt  o charakterze patriotycznym”, doskonale wpisuje się w uroczyste obchody Stulecia Niepodległości.

Jednogłośnym werdyktem Jury  I miejsce zajął Grzegorz  Kuś z klasy III c. Wyróżnienia w konkursie otrzymały również 3 uczennice:
Gabriela Kurbiel z I e, Katarzyna Żak z II b i Magdalena Kotarba z III c.
Uczniowie przygotowali prace pod kierunkiem p. Urszuli Jurczyk. Nagrodzonym gratulujemy:) Poniżej prezentujemy zwycięskie zdjęcie i kilka fotek z Finału konkursu.