Harmonogram praktyk

HARMONOGRAM PRAKTYK ZAWODOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2017/18

Zawód: technik ekonomista

          Klasa 2a

Termin praktyki:  18.09.2017r. – 15.10.2017 r. –  4 tygodnie

           Klasa 3a

Termin praktyki: 07.05.2018r. – 20.05.2018 r. –  2 tygodnie

Zawód: technik obsługi turystycznej

          Klasa 2b

Termin praktyki: 18.09.2017r. – 15.10.2017 r. –  4 tygodnie

           Klasa 3b

Termin praktyki:  07.05.2018r. – 03.06.2018 r.  4 tygodnie

 

Zawód: technik informatyk

          Klasa 3c

Termin praktyki: 08.01.2018 r. – 04.02.2018 r. –4 tygodnie

           Klasa 3d

Termin praktyki: 26.02.2018 r. – 25.03.2018 r. –  4 tygodnie

Zawód: technik organizacji reklamy/technik handlowiec

          Klasa 3 e 

Termin praktyki:  26.02.2018 r. – 25.03.2018 r. – 4  tygodnie