Oferta edukacyjna dla dorosłych

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą edukacyjną w szkołach dla dorosłych. Prezentujemy opisy zawodów, w których kształci Zespół Szkół nr 3 w Olkuszu:

Technik Administracji

Technik BHP

Technik Ochrony Fizycznej i Mienia 

Technik Rachunkowości

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe

Liceum Dla Dorosłych