PROJEKT UNIJNY-„Inwestujemy w zawodowców”

PROJEKT UNIJNY „Inwestujemy w zawodowców – rozwój kształcenia zawodowego w Powiecie Olkuskim”

Beneficjent: Powiat Olkuski

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020

Os priorytetowa 10. Wiedza i kompetencje

Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego

KLIKNIJ NA LINK-  regulamin-projekt-unijny

LISTA KURSÓW- LISTA-KURSÓWINFORMACJA DLA UCZNIÓW ZAINTERESOWANYCH ODBYCIEM STAŻU W CIĄGU ROKU SZKOLNEGO

(W DNIACH WOLNYCH OD ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH LUB PO ZAJĘCIACH):

  1. uczeń, który chce uczestniczyć w stażu wraz ze swoim zgłoszeniem, dostarcza również zgłoszenie pracodawcy (formularze do odbioru – pokój 31) ,
  2. przyjmuje się wszystkich uczniów, którzy jeszcze nie brali udziału w stażach z projektu,
  3. w pierwszej kolejności będą przyjęci uczniowie pełnoletni (klasa III-IV),
  4. zgłoszenia uczniowie mogą składać do końca października w pokoju 31.