Rekrutacja

Wydajemy zaświadczenia do ZUS, KRUS, Opieki Społecznej, MOPS, zakładów pracy, sądów i dla innych potrzeb. Słuchacze bezpłatnie otrzymują legitymację słuchacza oraz indeksy.

Wniosek o przyjęcie do szkoły 

Wymagane dokumenty to:

Wniosek o przyjęcie do szkoły
3 zdjęcia
Świadectwo ukończenia szkoły
Zaświadczenie lekarskie, zawierające orzeczenie o braku przeciwskazań kształcenia w zawodzie*
(* – Dotyczy tylko zawodów technikalnych kształconych w Szkole Policealnej. Kandydat dostarcza zaświadczenie po uruchomieniu semestru.)