Samorząd

<b>SAMORZĄD SZKOLNY</b>
W skład Samorządu Uczniowskiego wchodzą:
Przewodniczący: Nikolina Stopa
Zastępca:Wiktoria Kołodziejczyk
Skarbnik: Karolina Adamczyk

<strong>CZŁONKOWIE: </strong>
Klaudia Glonek
Katarzyna Sokół
Kinga Mosur