Samorząd

SAMORZĄD SZKOLNY
W skład Samorządu Uczniowskiego wchodzą:

Przewodniczący: Filip Tyliba

Zastępca: Karina Roś

Skarbnik: Patryk Tarnawski

 

CZŁONKOWIE: 

Katarzyna Wrona

Kamil Skóra

Konrad Piętka

Bartosz Kita