2bT 2bTI
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:05- 8:50 matematyka KJ 38 p.turystyki-1/2 RK 32
p.obsługi in-2/2 KP 27
org.imp.i us RK 43 religia UJ 13 market.usług AG 55
2 9:00- 9:45 prawo i bhp IC 56 p.turystyki-1/2 RK 32
p.obsługi in-2/2 KP 27
p.turystyki-1/2 RK 32
p.obsługi in-2/2 KP 27
prawo i bhp IC 56 prac. market-1/2 AG 55
wf-2/2 WS GN
3 9:50-10:35 z_angielski-1/2 DW 10
p.obsługi in-2/2 KP 27
p.obsługi in-1/2 KP 27
p.turystyki-2/2 RK 32
p.obsługi in-1/2 KP 27
p.turystyki-2/2 RK 32
wog BT 14 j.polski AH 42
4 10:50-11:35 p.obsługi in-1/2 KP 27
z_angielski-2/2 Be 12
p.obsługi in-1/2 KP 27
p.turystyki-2/2 RK 32
geogr. tur. PM 15 r_geografia PM 15 r_angielski-1/2 DW 10
r_angielski-2/2 Be 12
5 11:45-12:30 org.imp.i us RK 55 j.polski AH 42 r_angielski-1/2 DW 10
j.angielski-2/2 Be 12
j.angielski-1/2 DW 10
j.angielski-2/2 Be 12
matematyka KJ 38
6 12:35-13:20 j.niemiecki-1/2 AK 54
j.niemiecki-2/2 MP 47
prac. market-1/2 AG 55
wf-2/2 WS 18
j.angielski-1/2 DW 10
r_angielski-2/2 Be 12
j.niemiecki-1/2 AK 54
j.niemiecki-2/2 MP 47
godz.wych AG 12
7 13:25-14:10 wog BT 98 wf-1/2 WA GN
prac. market-2/2 AG 55
  wf-1/2 WA GN
prac. market-2/2 AG 55
org.imp.i us RK 43
8 14:15-15:00 geogr. tur. PM 54     wf-1/2 WA GN
wf-2/2 WS GS
religia UJ 13
Drukuj plan
wygenerowano 2017-12-28
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum