2aT 2aTE/TH
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:05- 8:50 fin. i ek.-1/2 MG 55
p. org. sprz-2/2 AG 35
godz.wych GA 13   j.angielski-1/2 Ku 53
wf-2/2 DN GS
Ek. i stat.-2/2 DS 56
2 9:00- 9:45 fin. i ek.-1/2 MG 55
p. org. sprz-2/2 AG 35
j.niemiecki-1/2 AK 54
j.niemiecki-2/2 MP 47
wf-1/2 WA 18
wf-2/2 DN GN
r_geografia PM 15 matematyka-1/2 TS 56
przed. w han-2/2 TW 35
3 9:50-10:35 wf-1/2 WA 18
j.angielski-2/2 BK 103
matematyka-1/2 TS 15
Ek. i stat.-2/2 DS 14
wf-1/2 WA GN
wf-2/2 DN B
j.niemiecki-1/2 AK 47
j.niemiecki-2/2 MP 54
wog-1/2 Kl 55
p. org. sprz-2/2 AG 35
4 10:50-11:35 wog-1/2 Kl 40
r_wos-2/2 IC 56
prawo i bhp-1/2 IC 56
matematyka-2/2 BG 39
r_matematyka-1/2 TS 38
p. org. sprz-2/2 AG 35
prawo i bhp-1/2 IC 56
org. i tech.-2/2 TW 43
fin. i ek.-1/2 MG 55
p. org. sprz-2/2 AG 35
5 11:45-12:30 wog-1/2 Kl 40
przed. w han-2/2 TW 35
fin. i ek.-1/2 MG 43
bhp w handlu-2/2 IC 56
j.polski GA 40 wog-1/2 Kl 10
p. dz. handl-2/2 MG 51
j.polski GA 40
6 12:35-13:20 rachunk.-1/2 KK 14
obs. klientó-2/2 TW 35
fin. i ek.-1/2 MG 53
r_wos-2/2 IC 56
religia UJ 13 rachunk.-1/2 KK 14
p. dz. handl-2/2 MG 51
prac. tb i s-1/2 Kl 51
matematyka-2/2 BG 39
7 13:25-14:10 prac. tb i s-1/2 Kl 51
towar jako p-2/2 EB 43
prac. inf. e-1/2 EG 52
obs. klientó-2/2 TW 35
pr. inf. fin-1/2 Kl 52
org. i tech.-2/2 TW 35
prac. inf. e-1/2 EG 52
towar jako p-2/2 EB 43
pr. inf. fin-1/2 Kl 52
bhp w handlu-2/2 IC 56
8 14:15-15:00 j.angielski-1/2 Ku 53 prac. inf. e-1/2 EG 52
obs. klientó-2/2 TW 35
pr. inf. fin-1/2 Kl 52 j.angielski-2/2 BK 103 religia UJ 13
Obowiązuje od: 15 październik 2018r.
Drukuj plan
wygenerowano 2018-11-04
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum