2dT 2dTH/TOR
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:05- 8:50 pr.mp.i ur.-1/2 KP 51
p. org. sprz-2/2 AG 55
wf-1/2 WA GS
wf-2/2 GN
pr.mp.i ur.-1/2 KP 51
p. org. sprz-2/2 AG 55
pr.mp.i ur.-1/2 KP 51
p. org. sprz-2/2 AG 55
org.usł.rekl-1/2 EB 43
przed. w han-2/2 TW 14
2 9:00- 9:45 pr.mp.i ur.-1/2 KP 51
p. org. sprz-2/2 AG 55
wf-1/2 WA GS
wf-2/2 GN
j.angielski-1/2 Ku 53
j.angielski-2/2 BK 103
pr.mp.i ur.-1/2 KP 51
p. org. sprz-2/2 AG 55
j.niemiecki-1/2 AK 54
j.niemiecki-2/2 MP 47
3 9:50-10:35 j.niemiecki-1/2 AK 54
j.niemiecki-2/2 MP 47
org.usł.rekl-1/2 EB 43
prawo i bhp-2/2 IC 56
org.kamp.rek-1/2 TW 35
r_wos-2/2 IC 56
pr.kamp.rkl.-1/2 EB 51
przed. w han-2/2 TW 35
org.kamp.rek-1/2 TW 14
r_wos-2/2 IC 56
4 10:50-11:35 prawo i bhp-1/2 IC 56
Ek. i stat.-2/2 Kl 13
org.usł.rekl-1/2 EB 43
obs. klientó-2/2 TW 35
prawo i bhp-1/2 IC 56
towar jako p-2/2 EB 43
pr.kamp.rkl.-1/2 EB 51
org. i tech.-2/2 TW 35
z_angielski-1/2 Ku 53
obs. klientó-2/2 TW 14
5 11:45-12:30 org.usł.rekl-1/2 EB 43
Ek. i stat.-2/2 Kl 56
matematyka TS 38 r_historia-1/2 AB 37
towar jako p-2/2 EB 43
z_angielski-1/2 Ku 53
org. i tech.-2/2 TW 35
r_historia-1/2 AB 37
p. dz. handl-2/2 MG 51
6 12:35-13:20 j.polski AH 42 j.angielski-1/2 Ku 53
j.angielski-2/2 BK 103
el.towarozn-1/2 EB 43
prawo i bhp-2/2 IC 56
wf-1/2 WA 18
wf-2/2 B
Ekonomia-1/2 Kl 13
p. dz. handl-2/2 MG 51
7 13:25-14:10 matematyka TS 38 godz.wych TS 38 z_angielski-1/2 Ku 53
obs. klientó-2/2 TW 55
j.polski AH 42  
8 14:15-15:00   religia UJ 13 r_geografia-1/2 PM 15
r_chemia-2/2 EB 43
religia UJ 13  
Drukuj plan
wygenerowano 2017-12-28
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum