Samorząd

SAMORZĄD SZKOLNY
W skład Samorządu Uczniowskiego wchodzą:
Przewodniczący: Nikolina Stopa
Zastępca:Wiktoria Kołodziejczyk
Skarbnik: Karolina Adamczyk

CZŁONKOWIE: 
Klaudia Glonek
Katarzyna Sokół
Kinga Mosur