WYBORY DO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

W naszej szkole organizowane będą wybory do Samorządu Uczniowskiego. W związku z tym prosimy o zgłaszanie kandydatury osób z klas 1 i 2 (maksymalnie 2 osoby z jednej klasy) do opiekunów Samorządu do dnia 4 grudnia.