Klasa Informatyczno-Językowa


Klasa informatyczno-językowa

Klasa Informatyczno-Językowa


Tylko dla Absolwentów GIMNAZJUM

Cykl nauki: 3 lata,
przedmioty rozszerzone:
informatyka, język angielski
przedmiot uzupełniający:
grafika komputerowa, trening e-sportowy

Jeśli Twoją pasją jest informatyka, a zwłaszcza gry komputerowe i internetowe turnieje, uwielbiasz ducha rywalizacji, ta klasa jest wymarzona dla Ciebie!

Rosnąca popularność e-sportu sprawia, że nie można pominąć tej kwestii w edukacji. Ten bardzo atrakcyjny kierunek daje szansę na zdobycie nowych, przydatnych na rynku pracy umiejętności i poznanie nowoczesnych technologii informacyjnych. Oferta jest skierowana w szczególności do gimnazjalistów, którzy pasjonują się informatyką, a zwłaszcza grami komputerowymi i turniejami internetowymi.

Nauka trwa trzy lata i obejmuje kształcenie ogólne z przygotowaniem do matury. Na poziomie rozszerzonym realizowana będzie informatyka i język angielski. Uczniowie będą podnosili także kompetencje językowe z uwagi na międzynarodowy charakter tej nowatorskiej dziedziny. Dodatkowo wprowadzone zostaną zajęcia z e-sportu i grafiki komputerowej.

W klasie informatyczno-językowej z elementami e-sportu uczeń nabędzie m.in. umiejętności:

  • tworzenia grafiki komputerowej,
  • komunikacji społecznej w języku polskim i angielskim,
  • współpracy w grupie,
  • organizacji pracy indywidualnej i zespołowej,
  • świadomego korzystania z komputera, grania i trenowania gier e-sportowych,
  • radzenia sobie ze stresorami i pracy pod presją.

Szeroki zakres wiedzy i umiejętności z zakresu gier komputerowych zwiększy możliwości zawodowe absolwentów tego kierunku na rynku pracy nie tylko w charakterze zawodników e – sportowych, ale również w roli organizatorów turniejów e – sportowych, sędziów, komentatorów lub trenerów. Niektórzy będą mogli prowadzić serwisy internetowe lub media społecznościowe dotyczące branży e– sportowej. Umożliwi również podjęcie studiów na kierunkach związanych z informatyką czy teleinformatyką, projektowaniem gier i przestrzeni wirtualnej.

Zapewniamy nowocześnie wyposażone pracownie, wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną i autorskie programy nauczania przedmiotów uzupełniających.