Klasa Przyrodnicza


Klasa przyrodnicza

Klasa Przyrodnicza


Cykl nauki: 4 lata,
przedmioty rozszerzone:
biologia lub geografia, język angielski

Jeśli jesteś ciekawy świata, otwarty na nowe wyzwania, zainteresowany innymi kulturami świata, lubisz uczyć się nowych języków obcych, cieszy Cię nauka przedmiotów przyrodniczych poprzez doświadczenia i eksperymenty – to przyjdź do tej klasy i spełnij swoje marzenia! Nauka trwa cztery lata i obejmuje kształcenie ogólne z przygotowaniem do matury. Na poziomie rozszerzonym realizowana będzie biologia lub geografia i język angielski. W ramach zajęć szkoła oferuje:

  • kompleksowe przygotowanie do przedmiotów maturalnych w zakresie rozszerzonym i podstawowym,
  • cykliczne wycieczki edukacyjne z zakresu biologii i chemii,
  • możliwość uczestniczenia w wykładach i ćwiczeniach na polskich Uczelniach Wyższych w zakresie biologii i chemii,
    zajęcia dodatkowe rozwijające twoje pasje i zainteresowania,
    uczestnictwo w ogólnopolskich i europejskich projektach edukacyjnych,
  • doskonalenie umiejętności językowych,
  • znajomość języka angielskiego w trakcie wykonywania czynności dnia codziennego,
  • udział w organizowanym w szkole Dniu Języków Obcych.

Ukończenie tej klasy gwarantuje opanowanie języka w stopniu zaawansowanym, umożliwiającym swobodne porozumiewanie się w mowie i piśmie.