Matura

Matura 2018 informacje dla zdających i rodziców

  1. Informacje podstawowe- INFORMACJE PODSTAWOWE
  2. Harmonogram egzaminów- HARMONOGRAM EGZAMINÓW
  3. Komunikat o dostosowaniach- KOMUNIKAT O DOSTOSOWANIACH
  4. Komunikat o przyborach- KOMUNIKAT O PRZYBORACH
  5. Komunikat o egzaminie z informatyki- KOMUNIKAT O EGZAMINIE Z INFORMATYKI

Prezentacja dotycząca procedur do przeprowadzania egzaminu maturalnego kliknij na link  poniżej

http://zskocjan.pl/nowy-wp/wp-content/uploads/2018/04/Procedury-przeprowadzania-egzaminu-maturalnego.ppsx