Technik Programista


Klasa informatyczno-językowa

Technik Programista


Cykl nauki: 5 lat,
przedmioty rozszerzone:
matematyka
język obcy:
 język angielski
język obcy: język niemiecki

Punktacja osiągnięć – w tym za oceny z przedmiotów:
nr 1. język polski
nr 2. matematyka
nr 3. informatyka
nr 4. fizyka
Możliwe do zdobycia maksimum punktów do oddziału: 200.00

Technik programista to zawód przyszłościowy z bardzo dużymi perspektywami zatrudnienia, a programiści zaliczają się do grupy najlepiej zarabiających informatyków i mają nieograniczone możliwości rozwojowe. Programowanie, to ciekawe zajęcie, dające możliwość rozwiązywania problemów w kreatywny sposób, m.in. tworzenia aplikacji desktopowych, webowych, mobilnych, programowania robotów, pisania gier 3D i robienia wielu innowacyjnych rzeczy w świecie nowoczesnych technologii.

Podczas nauki w naszej szkole zdobędziesz wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne z kwalifikacji zawodowych w zakresie projektowania baz danych i stron internetowych oraz programowania i testowania aplikacji. Poznasz wiele nowoczesnych języków programowania i systemów zarządzania treścią. Ponieważ współcześni programiści pracują głównie w zespołach, szkoła kładzie duży nacisk na umiejętności w tym zakresie, które dodatkowo wspomagane są bardzo dobrą znajomością języka angielskiego.
Zdobycie wykształcenia na poziomie szkoły technicznej w zawodzie technik programista umożliwi Ci kontynuację nauki w wyższych szkołach politechnicznych lub uniwersytetach, a także pozwoli na rozpoczęcie własnej drogi zawodowej.

Kształcenie w zawodzie technik programista odbywa się w ramach dwóch kwalifikacji:
1. INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami internetowymi oraz bazami danych
Uczeń, zdobywając tę kwalifikację, będzie potrafił: tworzyć i administrować bazy danych oraz tworzyć strony i aplikacje internetowe.

EGZAMIN 2 półrocze 3 klasy

2. INF.04. Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji
Uczeń, zdobywając tę kwalifikację, będzie potrafił: projektować, programować i testować zaawansowane aplikacje webowe; projektować, programować i testować aplikacje desktopowe; oraz projektować, programować i testować aplikacje mobilne.
EGZAMIN 2 półrocze 4 klasy

Po potwierdzeniu kwalifikacji i ukończeniu szkoły otrzymasz dyplom w zawodzie technik programista.
Szkoła gwarantuje Ci 8-tygodniowe praktyki zawodowe w zakładach pracy posiadających stanowisko programisty.