Technik Programista


Klasa informatyczno-językowa

Technik Programista


Cykl nauki: 5 lat,
przedmioty rozszerzone:
matematyka
język obcy:
 język angielski
język obcy: język niemiecki

Punktacja osiągnięć – w tym za oceny z przedmiotów:
nr 1. język polski
nr 2. matematyka
nr 3. informatyka
nr 4. fizyka
Możliwe do zdobycia maksimum punktów do oddziału: 200.00

Programista to jeden z najlepiej zarabiających i najbardziej poszukiwanych na rynku pracy zawodów.
Technik programista jest znakomitym wyborem dla wszystkich, którzy pragną nauczyć się m. in. możliwości programowania robotów, pisania gier 3D, aplikacji mobilnych, desktopowych i robienia wielu innowacyjnych, kreatywnych rzeczy (inteligentne domy itp.).
Uczniowie, którzy podejmą naukę na nowym kierunku zdobędą wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne z kwalifikacji zawodowych w zakresie projektowania baz danych i stron internetowych oraz programowania i testowania aplikacji. Będą tworzyć programy w najpopularniejszych obecnie językach tj. Python, C++, JavaScript, PHP, a także znajomości innych języków tj. SQL (przydatnego do tworzenia i zarządzania relacyjnymi bazami danych), HTML 5 i CSS (wykorzystywanych do tworzenia stron internetowych).
Zdobycie wykształcenia na poziomie szkoły technicznej w zawodzie technik programista umożliwi absolwentom takiej szkoły kontynuację nauki na wyższych szkołach politechnicznych lub uniwersytetach, a także pozwoli na rozpoczęcie własnej drogi zawodowej.
Kształcenie w zawodzie technik programista odbywa się w ramach dwóch kwalifikacji:
1. INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami internetowymi oraz bazami danych
Uczeń, zdobywając tę kwalifikację, będzie potrafił: tworzyć i administrować bazy danych oraz tworzyć strony i aplikacje internetowe.
2. INF.04. Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji
Uczeń, zdobywając tę kwalifikację, będzie potrafił: projektować, programować i testować zaawansowane aplikacje webowe; projektować, programować i testować aplikacje desktopowe; oraz projektować, programować i testować aplikacje mobilne.
Uczeń szkoły po potwierdzeniu kwalifikacji i ukończeniu szkoły otrzymuje dyplom w zawodzie technik programista.
Szkoła gwarantuje Ci 8-tygodniowe praktyki zawodowe w zakładach pracy posiadających stanowisko programisty.