Klasa Informatyczno – Językowa


Klasa informatyczno-językowa

Klasa informatyczno – językowa


Cykl nauki: 4 lata,
przedmioty rozszerzone:
informatyka, język angielski

Punktacja osiągnięć – w tym za oceny z przedmiotów:
nr 1. język polski
nr 2. matematyka
nr 3. informatyka
nr 4. język obcy – najwyższa ocena
Możliwe do zdobycia maksimum punktów do oddziału: 200.00

Profil informatyczno – językowy jest dla tych wszystkich, którzy lubią informatykę, są kreatywni, otwarci na nowe wyzwania i pomysłowi. Języki obce i informatyka to obecnie najbardziej pożądane na rynku pracy połączenie. Informatycy, programiści, twórcy stron internetowych bez problemu znajdują dobrze płatną pracę. Informatyka to dziedzina, która rozwija się bardzo szybko i także szybko zmienia. Dobrze jest być na to przygotowanym. Na tym profilu uczniowie poznają języki programowania, nauczą się konfiguracji sieci komputerowych oraz obsługi baz danych, rozwiną słownictwo z zakresu informatyki w języku obcym.
Nauka odbywa się w nowoczesnych pracowniach komputerowych i językowych.
Absolwenci tej klasy przygotowani są do kontynuowania kształcenia m.in. na kierunkach: informatyka, analiza danych, gry i grafika komputerowa, programowanie i bazy danych, filologia angielska z techniką informacyjną.