Klasa Informatyczno – Językowa


Klasa informatyczno-językowa

Klasa informatyczno – językowa


Cykl nauki: 4 lata,
przedmioty rozszerzone:
informatyka, język angielski
języki obce: język angielski, język nimiecki

Punktacja osiągnięć – w tym za oceny z przedmiotów:
nr 1. język polski
nr 2. matematyka
nr 3. informatyka
nr 4. język obcy – najwyższa ocena
Możliwe do zdobycia maksimum punktów do oddziału: 200.00

Klasa językowo-informatyczna została stworzona z myślą o uczniach, którzy interesują się grafiką komputerową, administrowaniem sieci komputerowych czy też nowoczesnymi technikami komputerowymi. Wybierając tę klasę w naszej szkole, będziesz miał możliwość nauki języka angielskiego w stopniu zaawansowanym oraz języka branżowego wzbogacającego słownictwo z zakresu dziedziny informatycznej. Wiedzę z zakresu przedmiotów informatycznych poszerzysz w oparciu o nowoczesne programy w szkolnych pracowniach multimedialnych. Treści zawarte w programie tej klasy przygotują Cię między innymi do studiowania na kierunkach filologicznych, informatycznych i ekonomicznych. Absolwenci tego kierunku stanowią atrakcyjną grupę na dla pracodawców i znajdują się w korzystnej sytuacji na rynku pracy.