Egzaminy & Praktyki


Terminy

Sesja 1. 2021 Zima (styczeń-luty 2021)
Termin składania deklaracji: do 15 września 2021 r. (PP 2017 i 2019)
do 10 września 2021 r. (PP 2012)
Termin ogłaszania wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie: 31 marca 2022
Sesja 2. 2021 Lato (czerwiec-lipiec 2021)
Termin składania deklaracji: do 7 lutego 2022 r. (PP 2017), (PP 2019)
do 20 lutego 2022 r. (PP 2012)
do 7 kwietnia 2022 r. (dla osób, które nie zdały egzaminu w sesji 1. 2022 Zima)
Termin ogłaszania wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie: 31 sierpnia 2022 r.

 

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – 2012
Formuła 2012 – kwalifikacje jednoliterowe
http://www.oke.krakow.pl/inf/staticpages/index.php?page=20160309140936298

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – 2017
Formuła 2017 – kwalifikacje dwuliterowe
http://www.oke.krakow.pl/inf/staticpages/index.php?page=20190904100724278

Egzamin zawodowy – 2019
Formuła 2019 – kwalifikacje trzyliterowe
http://www.oke.krakow.pl/inf/staticpages/index.php?page=20190829120704482

Egzaminy

Oznaczenie kwalifi­kacji Nazwa kwalifikacji Symbol cyfrowy zawodu Nazwa zawodu
AU.35. Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji 331403 Technik ekonomista
AU.36. Prowadzenie rachunkowości 331403 Technik ekonomisa
TG.14. Planowanie i realizacja imprez i usług turystycznych 422103 Technik obsługi turystycznej
TG.15. Prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzedaż usług turystycznych 422103 Technik obsługi turystycznej
EE.08. Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci 351203 Technik informatyk
EE.09. Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych 351203 Technik informatyk
AU.29. Sprzedaż produktów i usług reklamowych 333906 Technik organizacji reklamy
AU.30. Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej 333906 Technik organizacji reklamy
AU.20. Prowadzenie sprzedaży 522301 Technik handlowiec
AU.25. Prowadzenie działalności handlowej 522301 Technik handlowiec
- Egzamin maturalny - -

Materiały i przybory pomocnicze dla zdających egzamin