Egzaminy & Praktyki


Terminy

Sesja 1. 2024 Zima (styczeń-luty 2024)
Termin składania deklaracji: do 15 września 2023 r.
Termin ogłaszania wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie: 27 marca 2024
Sesja 2. 2024 Lato (czerwiec-lipiec 2024)
Termin składania deklaracji: do 7 lutego 2024
do 4 kwietnia 2024 r. (dla osób, które nie zdały egzaminu w sesji 1. 2024 Zima)
Termin ogłaszania wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie: 30 sierpnia 2024 r.

 

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – 2012
Formuła 2012 – kwalifikacje jednoliterowe
http://www.oke.krakow.pl/inf/staticpages/index.php?page=20160309140936298

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – 2017
Formuła 2017 – kwalifikacje dwuliterowe
http://www.oke.krakow.pl/inf/staticpages/index.php?page=20190904100724278

Egzamin zawodowy – 2019
Formuła 2019 – kwalifikacje trzyliterowe
http://www.oke.krakow.pl/inf/staticpages/index.php?page=20190829120704482

Egzaminy

Podstawa programowa 2017

Oznaczenie kwalifi­kacji Nazwa kwalifikacji Symbol cyfrowy zawodu Nazwa zawodu
AU.35. Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji 331403 Technik ekonomista
AU.36. Prowadzenie rachunkowości 331403 Technik ekonomista
TG.14. Planowanie i realizacja imprez i usług turystycznych 422103 Technik obsługi turystycznej
TG.15. Prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzedaż usług turystycznych 422103 Technik obsługi turystycznej
EE.08. Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci 351203 Technik informatyk
EE.09. Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych 351203 Technik informatyk
AU.29. Sprzedaż produktów i usług reklamowych 333906 Technik organizacji reklamy
AU.30. Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej 333906 Technik organizacji reklamy
AU.20. Prowadzenie sprzedaży 522301 Technik handlowiec
AU.25. Prowadzenie działalności handlowej 522301 Technik handlowiec
- Egzamin maturalny - -

Podstawa programowa 2019

Oznaczenie kwalifi­kacji Nazwa kwalifikacji Symbol cyfrowy zawodu Nazwa zawodu
HAN.01 Prowadzenie sprzedaży 522305 Technik handlowiec
HAN.02 Prowadzenie działań handlowych 522305 Technik handlowiec
EKA.04 Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej 331403 Technik ekonomista
EKA.05 Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych o gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych 331403 Technik ekonomista
EKA.05 Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych o gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych/td> 431103 Technik rachunkowości
EKA.07 Prowadzenie rachunkowości 431103 Technik rachunkowości
HGT.07 Przygotowanie imprez i usług turystycznych 422104 Technik organizacji turystyki
HGT.08 Obsługa klienta oraz rozliczanie imprez i usług turystycznych 422104 Technik organizacji turystyki
INF.02 Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych 351203 Technik informatyk
INF.03 Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych 351203 Technik informatyk
INF.03 Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych 351406 Technik programista
INF.04 Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji. 351406 Technik programista
PGF.07 Wykonywanie przekazu reklamowego 333907 Technik reklamy
PGF.08 Zarządzanie kampanią reklamową 333907 Technik reklamy
- Egzamin maturalny - -

Materiały i przybory pomocnicze dla zdających egzamin