Egzaminy & Praktyki


Terminy

Egzaminy

Oznaczenie kwalifi­kacji Nazwa kwalifikacji Symbol cyfrowy zawodu Nazwa zawodu
AU.35. Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji 331403 Technik ekonomista
AU.36. Prowadzenie rachunkowości 331403 Technik ekonomisa
TG.14. Planowanie i realizacja imprez i usług turystycznych 422103 Technik obsługi turystycznej
TG.15. Prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzedaż usług turystycznych 422103 Technik obsługi turystycznej
EE.08. Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci 351203 Technik informatyk
EE.09. Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych 351203 Technik informatyk
AU.29. Sprzedaż produktów i usług reklamowych 333906 Technik organizacji reklamy
AU.30. Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej 333906 Technik organizacji reklamy
AU.20. Prowadzenie sprzedaży 522301 Technik handlowiec
AU.25. Prowadzenie działalności handlowej 522301 Technik handlowiec
- Egzamin maturalny - -