Zawód Sprzedawca


Zawód Sprzedawca

Zawód Sprzedawca


Szkoła Branżowa I Stopnia
Cykl nauki: 3 lata

Punktacja osiągnięć – w tym za oceny z przedmiotów:
nr 1. język polski
nr 2. matematyka
nr 3. geografia
nr 4. język obcy – najwyższa ocena
Możliwe do zdobycia maksimum punktów do oddziału: 200.00

Sprzedawca, to zawód uniwersalny, niepodlegający wahaniom na rynku pracy. Mimo rozwoju technologii, nadal niezwykle istotny jest osobisty kontakt z klientem. Kupujący oczekuje rzetelnej informacji, rady i wsparcia przy podejmowaniu decyzji zakupowej, a dobry sprzedawca musi dostosować się do wymagań współczesnego rynku. Po zakończeniu nauki będziesz przygotowany do:

  • przyjmowania dostaw,
  • przygotowywania towarów do sprzedaży,
  • wykonywania prac związanych z obsługą klientów,
  • realizacji transakcji kupna i sprzedaży.

Zawód ten daje szerokie możliwości znalezienia pracy w sektorze handlu i usług.
Twoje umiejętności zostaną potwierdzone na egzaminie z kwalifikacji HAN.01. z zakresu prowadzenia sprzedaży.
Kształcenie praktyczne odbywać się będzie w szeroko pojętych placówkach handlowych w Olkuszu.
Absolwent szkoły, który uzupełni wykształcenie średnie w szkole branżowej II stopnia, będzie miał możliwość uzyskania dodatkowych kwalifikacji:

  • po potwierdzeniu kwalifikacji HAN. 02. Prowadzenie działań handlowych może uzyskać dyplom technika handlowca,
  • po potwierdzeniu kwalifikacji HAN.03. Prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej może zdobyć tytuł technika księgarstwa.