Zawód Sprzedawca


Zawód Sprzedawca

Zawód Sprzedawca


Szkoła Branżowa I Stopnia
Cykl nauki: 3 lata

Punktacja osiągnięć – w tym za oceny z przedmiotów:
nr 1. język polski
nr 2. matematyka
nr 3. geografia
nr 4. język obcy – najwyższa ocena
Możliwe do zdobycia maksimum punktów do oddziału: 200.00

Sprzedawca to wciąż atrakcyjny i poszukiwany zawód, a rozwijająca się branża usługowa stale potrzebuje dobrze wykwalifikowanych pracowników. Nasza szkoła kształci w tym zawodzie zgodnie z wymogami rynku pracy. Zapoznamy Cię ze strukturą organizacji handlu oraz zasadami prowadzenia działalności handlowej. Zawód ten daje szerokie możliwości znalezienia pracy w sektorze handlu i usług, m. in. w różnych miejscach sprzedaży hurtowej i detalicznej, w działach handlowych firm, w agencjach marketingowo-reklamowych, hurtowniach, sklepach.

Twoje umiejętności zostaną potwierdzone na egzaminie z kwalifikacji HAN.01. z zakresu prowadzenia sprzedaży.
Kształcenie praktyczne odbywać będziesz w szeroko pojętych placówkach handlowych na terenie Olkusza.
Jeśli uzupełnisz wykształcenie średnie w szkole branżowej II stopnia, będziesz miał możliwość uzyskania dodatkowych kwalifikacji:

  • po potwierdzeniu kwalifikacji HAN. 02. Prowadzenie działań handlowych może uzyskać dyplom technika handlowca,
  • po potwierdzeniu kwalifikacji HAN.03. Prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej może zdobyć tytuł technika księgarstwa.