Zawód Sprzedawca


Zawód Sprzedawca

Zawód Sprzedawca


Szkoła Branżowa I Stopnia
Cykl nauki: 3 lata
Patronat olkuskiej PSS „Społem

Sprzedawca, to zawód uniwersalny, niepodlegający wahaniom na rynku pracy. Mimo rozwoju technologii, nadal niezwykle istotny jest osobisty kontakt z klientem. Kupujący oczekuje rzetelnej informacji, rady i wsparcia przy podejmowaniu decyzji zakupowej, a dobry sprzedawca musi dostosować się do wymagań współczesnego rynku. Po zakończeniu nauki będziesz przygotowany do:

  • przyjmowania dostaw,
  • przygotowywania towarów do sprzedaży,
  • wykonywania prac związanych z obsługą klientów,
  • realizacji transakcji kupna i sprzedaży.

Zawód ten daje szerokie możliwości znalezienia pracy w sektorze handlu i usług. Twoje umiejętności zostaną potwierdzone na egzaminie z zakresu prowadzenia sprzedaży. Kształcenie praktyczne odbywać się będzie w placówkach handlowych m.in. PSS „Społem” w Olkuszu. Absolwent szkoły, który uzupełni wykształcenie średnie, będzie miał możliwość uzyskania dodatkowych kwalifikacji:

  • po potwierdzeniu kwalifikacji „Prowadzenie działalności handlowej” może uzyskać dyplom technika handlowca,
  • po potwierdzeniu kwalifikacji „Prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej” może zdobyć tytuł technika księgarstwa.