Technik Organizacji Reklamy


Technik Organizacji Reklamy

Technik Organizacji Reklamy


Cykl nauki: 4 lata (po gimn.) lub 5 lat (po szkole podst.)
przedmioty rozszerzone:
 historia geografia chemia
przedmiot uzupełniający:
ekonomia w praktyce
język obcy: język angielski
drugi język obcy: język niemiecki

Reklama stanowi integralną część gospodarki rynkowej. Podejmując naukę w tym zawodzie pozyskasz wiedzę i umiejętności, które pozwolą Ci wpływać na rynek konsumentów w skali makro- i mikroekonomicznej. Nauczysz się planować kampanie reklamowe, poznasz narzędzia pozyskiwania odbiorców produktu oraz badania rynku konsumentów. Technik organizacji reklamy powinien dotrzeć do potencjalnych konsumentów różnymi narzędziami reklamy wpływając przy tym na ich emocje, przekonania i przyzwyczajenia. Wymaga to szerokiej wiedzy ekonomicznej, plastycznej, psychologicznej i socjologicznej a także logistycznej. Pozyskasz wiedzę dotyczącą funkcjonowania podmiotów gospodarczych, komunikacji interpersonalnej, technik reklamowych, metod prowadzenia badań rynkowych, organizacji działań promocyjnych przedsiębiorstwa.

W pracowniach komputerowych poznasz, nieodzowny do pracy w tym zawodzie, pakiet programów biurowych oraz programy do tworzenia prezentacji i grafiki, oprogramowanie stosowane w sprzedaży produktów i usług reklamowych. Ponadto nauczysz się terminologii zawodowej w językach obcych. Będziesz mógł rozwinąć swoje talenty plastyczne, organizatorskie, a także wykazać się kreatywnością, pomysłowością i samodzielnością.

Kształcenie w zawodzie technik organizacji reklamy odbywa się w ramach dwóch kwalifikacji:
1. Sprzedaż produktów i usług reklamowych
Nauczysz się korzystać z różnych źródeł informacji o produktach i usługach reklamowych, stosować narzędzia marketingowe, stosować różnorodne metody kalkulacji kosztów. Nabędziesz umiejętności tworzenia prezentacji produktów i usług reklamowych z wykorzystaniem programów komputerowych, a także poznasz zasady prowadzenia ich sprzedaży.
2. Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej
Nauczysz się zasad tworzenia reklam z wykorzystaniem nowoczesnych programów komputerowych. Poznasz także obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa i zasady etyki zawodowej. Poznasz sposób prowadzenia dokumentacji, a także metody badania jakości i efektywności reklamy.

Uczeń szkoły po potwierdzeniu kwalifikacji i ukończeniu szkoły otrzymuje dyplom w zawodzie technik organizacji reklamy.
U nas masz zagwarantowane 4-tygodniowe praktyki zawodowe w agencjach reklamowych, firmach zajmujących się reklamą lub grafiką komputerową.