Technik Reklamy


Technik Organizacji Reklamy

Technik Reklamy


Cykl nauki: 5 lat
przedmioty rozszerzone:
 język polski
język obcy: język angielski
drugi język obcy: język niemiecki

Punktacja osiągnięć – w tym za oceny z przedmiotów:
nr 1. język polski
nr 2. matematyka
nr 3. geografia
nr 4. język obcy – najwyższa ocena
Możliwe do zdobycia maksimum punktów do oddziału: 200.00

Technik reklamy to bardzo ciekawy i posiadający dużą przyszłość zawód, który łączy wiedzę ekonomiczną, organizacyjną, plastyczną, psychologiczną, a także lingwistyczną. Tak szeroki zakres wiedzy i umiejętności umożliwia absolwentom pozyskanie ciekawej pracy m. in. jako grafik komputerowy, specjalista do spraw marketingu i handlu, specjalista do spraw reklamy, administrator produkcji filmowej, organizator usług sprzedaży internetowej, telemarketer.

W trakcie nauki w naszej szkole poznasz tajniki skutecznej reklamy oraz zasady budowania wizerunku osób i firm. W nowoczesnych pracowniach komputerowych nauczysz się cyfrowej obróbki zdjęć, projektowania grafiki i materiałów reklamowych, animacji, montażu filmu, tworzenia spotów reklamowych itp. Zapoznasz się z cenionymi na rynku pracy programami do grafiki i multimediów.

Kształcenie w zawodzie technik reklamy odbywa się w ramach dwóch kwalifikacji:

1. PGF.07. Wykonywanie przekazu reklamowego
Nauczysz się określać rolę i funkcje reklamy w różnych kontekstach, stworzyć przekaz reklamowy, wykonać projekty reklam z wykorzystaniem nowoczesnych programów komputerowych. zarządzać procesem tworzenia reklamy, współpracować w zespole tworzącym reklamę, wykazać się kreatywnością i otwartością na zmiany oraz przestrzegać zasad kultury i etyki w komunikacji z innymi osobami.
EGZAMIN 2 półrocze 3 klasy
2. PGF.08. Zarządzanie kampanią reklamową
Nauczysz się wykorzystać wiedzę z zakresu psychologii w procesie powstawania reklamy, opracować strategię komunikacji marki, opracować plan kampanii reklamowej oraz zarządzać procesem jej realizacji, wyciągać wnioski z badań reklamy i je prezentować oraz sprzedać zleceniodawcy kampanię reklamową.
EGZAMIN 2 półrocze 4 klasy

Po potwierdzeniu kwalifikacji i ukończeniu szkoły otrzymasz dyplom w zawodzie technik reklamy.
U nas masz zagwarantowane 8-tygodniowe praktyki zawodowe w agencjach reklamowych, firmach zajmujących się reklamą lub grafiką komputerową.