Szkoła


Ekonomik – Twoje drzwi do sukcesu

Kadra

Wojciech Panek

Wojciech Panek

Dyrektor

Paweł Krawczyk

Paweł Krawczyk

Wicedyrektor

Krystyna Piszczek

Wicedyrektor

Beata Wesołowska

Kierownik szkolenia praktycznego

 

1 Adamska Katarzyna przedmioty zawodowe
2 Banasiewicz Beata język polski
3 Barczyk Dorota biologia, geografia
4 Bernacka Beata język angielski
5 Beszterdo Maria wychowanie fizyczne
6 Bigaj Elżbieta chemia, przedmioty zawodowe
7 Brodzińska Agata historia
8 Brodzińska Agata Aleksandra język angielski, język niemiecki
9 Bryzik Małgorzata religia
10 Cichacka Maryla język angielski
11 Cichoń Daria matematyka
12 Ciszewska Agata chemia, przedmioty zawodowe
13 Czort-Kubaja Joanna język polski
14 Drożyńska-Glibowska Barbara matematyka
15 Galas Aneta przedmioty zawodowe
16 Gamrat Mateusz przedmioty zawodowe
17 Gąsior Małgorzata przedmioty zawodowe
18 Gleń Bernarda chemia
19 Goździelska Agnieszka język polski, informatyka
20 Grzybowska Anna przedmioty zawodowe
21 Gumółka Grzegorz język angielski
22 Gurgul Elżbieta przedmioty zawodowe
23 Gurgul Marta
wychowanie fizyczne, przedmioty zawodowe
24 Hajduła Anna język polski
25 Jurczyk Urszula religia
26 Kazuch Bożena biblioteka
27 Kluczewska Anna przedmioty zawodowe
28 Kowal Agnieszka język polski
29 Kowalik Barbara język angileski
30 Kowalski Wojciech historia, WOS
31 Krawczyk Paweł matematyka, przedmioty zawodowe
32 Krawczyk Rafał przedmioty zawodowe
33 Królewicz Arkadiusz informatyka
34 Kurdziel Paulina matematyka, informatyka
35 Kurek Joanna język angielski
36 Kurek Karina przedmioty zawodowe
37 Lis Tomasz fizyka, przedmioty zawodowe
38 Mocny Adam wychowanie fizyczne
39 Murat Mikołaj przedmioty zawodowe
40 Nadymus Wiesław plastyka
41 Natkaniec Dominika
wychowanie fizyczne, przedmioty zawodowe
42 Olejniczak-Irla Anna język niemiecki
43 Piekoszewska Karolina zajęcia rewalidacyjne
44 Wojciech Panek historia
45 Piątek Anna geografia
46 Piątek Marcin geografia
47 Piszczek Krystyna przedmioty zawodowe
48 Pęgiel Alicja przedmioty zawodowe
49 Ptak Zenon religia
50 Rachucka Bożena fizyka
51 Rembelska Renata przedmioty zawodowe
52 Sioła Danuta przedmioty zawodowe
53 Stanisławska Katarzyna język niemiecki
54 Stawinoga Marcin informatyka, przedmioty zawodowe
55 Strojna Teresa matematyka
56 Syguła Wiesława biblioteka
57 Synowiec Witold wychowanie fizyczne
58 Szarkowicz-Piasny Maria język niemiecki
59 Szyguła Beata biologia
60 Świerczek Zbigniew przedmioty zawodowe
61 Tomsia Joanna przedmioty zawodowe
62 Walczak Teresa przedmioty zawodowe
63 Wesołowska Beata język angielski, język niemiecki
64 Wdowik Agata wychowanie fizyczne
65 Winiarczyk-Wiśniewska Dagmara język angielski
66 Wiśniowska Renata chemia
67 Wójcik Małgorzata wychowanie fizyczne

Grażyna Gudzowska

pomoc administracyjna

Wioleta Krukowiecka – Imiołek

sekretarz szkoły

Danuta Kubik

kierownik gospodarczy

Honorata Witkowska

pomoc administracyjna

Bożena Kazuch

Bibliotekarz

 

Wiesława Syguła

Bibliotekarz

Elżbieta Szatan

pielęgniarka

Kacper Gil

Przewodniczący

Klaudia Klimas

Zastępca

Tomasz Mrożek

Skarbnik

Sebastian Góral

Przewodnicząca szkoły

Maria Kurdziel

Z-ca Przewodniczącej Szkoły

Magdalena Gut

Skarbnik

Nr konta Rady Rodziców