Szkoła


Ekonomik – Twoje drzwi do sukcesu

Kadra

Wojciech Panek

Wojciech Panek

Dyrektor

Paweł Krawczyk

Paweł Krawczyk

Wicedyrektor

Krystyna Piszczek

Wicedyrektor

Agnieszka Kowal

Kierownik szkolenia praktycznego

1 Banasiewicz Beata język polski
2 Barczyk Dorota biologia, gografia
3 Berg Jacek przedmioty zawodowe
4 Bernacka Beata język angielski
5 Beszterdo Maria wychowanie-fizyczne
6 Bigaj Elżbieta chemia, przedmioty zawodowe
7 Brodzińska Agata historia
8 Brodzińska Agata Aleksandra język angielski, język niemiecki
9 Cichacka Maryla język angielski
10 Cichoń Anna matematyka
11 Cichoń Daria matematyka
12 Ciszewska Agata chemia, przedmioty zawodowe
13 Drożyńska-Glibowska Barbara matematyka
14 Galas Aneta przedmioty zawodowe
15 Gamrat Mateusz przedmioty zawodowe
16 Gąsior Małgorzata przedmioty zawodowe
17 Gielec Paweł religia
18 Goździelska Agnieszka język polski
19 Gumółka Grzegorz język angielski
20 Gurgul Elżbieta przedmioty zawodowe, pedagog
21 Gurgul Marta wychowanie-fizyczne, przedmioty zawodowe
22 Hajduła Anna język polski
23 Jurczyk Urszula religia
24 Kluczewska Anna przedmioty zawodowe
25 Kowal Agnieszka język polski, bibiolteka
26 Kowalik Barbara język angielski
27 Kowalski Wojciech historia, edb, biznes i zarządzanie
28 Krawczyk Paweł informatyka, matematyka
29 Krawczyk Rafał przedmioty zawodowe
30 Kurdziel Paulina matematyka
31 Kurek Joanna język angielski
32 Lis Tomasz przedmioty zawodowe
33 Majda Anna fizyka
34 Markot-Fedeczko Klaudia przedmioty zawodowe
35 Mocny Adam wychowanie-fizyczne
36 Murat Mikołaj przedmioty zawodowe
37 Nadymus Wiesław plastyka
38 Natkaniec Dominika wychowanie-fizyczne, przedmioty zawodowe
39 Olejniczak-Irla Anna język niemiecki
40 Oleksiak Urszula przedmioty zawodowe
41 Orlińska Ewelina język polski
42 Panek Wojciech historia, wychowanie-fizyczne
43 Pasich Marta podstawy przedsiębiorczości
44 Pęgiel Alicja przedmioty zawodowe
45 Piątek Anna geografia
46 Piątek Marcin geografia
47 Piszczek Krystyna przedmioty zawodowe
48 Poralla-Lisiak Katarzyna psycholog
49 Rachucka Bożena fizyka
50 Rembelska Renata przedmioty zawodowe
51 Sioła Danuta przedmioty zawodowe
52 Skóra Jagoda język angielski
53 Sokół Joanna język niemiecki
54 Sokół Katarzyna historia
55 Stanisławska Katarzyna język niemiecki
56 Stawinoga Marcin przedmioty zawodowe
57 Strojna Teresa matematyka
58 Syguła Wiesława biblioteka
59 Synowiec Witold wychowanie-fizyczne
60 Szarkowicz-Piasny Maria język niemiecki
61 Szatan Ewa pedagog
62 Szyguła Beata biologia
63 Świerczek Zbigniew przedmioty zawodowe
64 Tomala Jarosław przedmioty zawodowe
65 Tomsia Joanna przedmioty zawodowe
66 Walczak Teresa przedmioty zawodowe
67 Wąs Dominik przedmioty zawodowe
68 Wdowik Agata wychowanie-fizyczne
69 Wesołowska Beata język angielski
70 Winiarczyk-Wiśniewska Dagmara język angielski
71 Witkowska Honorata przedmioty zawodowe
72 Wójcik Małgorzata wychowanie-fizyczne

Grażyna Gudzowska

kierownik gospodarczy

Wioleta Krukowiecka – Imiołek

sekretarz szkoły

Magdalena Polak

pomoc administracyjna

Honorata Witkowska

pomoc administracyjna

Elżbieta Gurgul

Pedagog szkolny

Katarzyna Poralla Lisiak

Psycholog szkolny

Ewa Szatan

Pedagog szkolny

Wiesława Syguła

Bibliotekarz

Elżbieta Szatan

pielęgniarka

Kacper Gil

Przewodniczący

Klaudia Klimas

Zastępca

Tomasz Mrożek

Skarbnik

Sebastian Góral

Przewodnicząca szkoły

Maria Kurdziel

Z-ca Przewodniczącej Szkoły

Magdalena Gut

Skarbnik

Nr konta Rady Rodziców