Szkoła


Ekonomik – Twoje drzwi do sukcesu

Kadra

Wojciech Panek

Wojciech Panek

Dyrektor

Paweł Krawczyk

Paweł Krawczyk

Wicedyrektor

Krystyna Piszczek

Wicedyrektor

Beata Wesołowska

Kierownik szkolenia praktycznego

1 Adamska Katarzyna przedmioty zawodowe
2 Banasiewicz Beata język polski
3 Barczyk Dorota biologia, geografia
4 Bernacka Beata język angielski
5 Beszterdo Maria wychowanie fizyczne
6 Bigaj Elżbieta chemia, przedmioty zawodowe
7 Brodzińska Agata historia
8 Brodzińska Agata Aleksandra język angielski, język niemiecki
9 Cichacka Maryla język angielski
10 Cichoń Anna matematyka
11 Cichoń Daria matematyka
12 Ciszewska Agata chemia, przedmioty zawodowe
13 Drożyńska-Glibowska Barbara matematyka
14 Dziubdziela Jacek przedmioty zawodowe
15 Galas Aneta przedmioty zawodowe
16 Gamrat Mateusz przedmioty zawodowe
17 Gąsior Małgorzata przedmioty zawodowe
18 Giec Paweł religia
19 Goździelska Agnieszka język polski, informatyka
20 Grzybowska Anna przedmioty zawodowe
21 Gumółka Grzegorz język angielski
22 Gurgul Elżbieta przedmioty zawodowe
23 Gurgul Marta wychowanie fizyczne, przedmioty zawodowe
24 Hajduła Anna język polski
25 Jurczyk Urszula religia
26 Kluczewska Anna przedmioty zawodowe
27 Kłeczek Marcin przedmioty zawodowe
28 Kowalik Barbara język angileski
29 Kowalski Wojciech historia, WOS
30 Krawczyk Paweł matematyka, przedmioty zawodowe
31 Krawczyk Rafał przedmioty zawodowe
32 Kurdziel Paulina matematyka, informatyka
33 Kurek Joanna język angielski
34 Lis Tomasz fizyka, przedmioty zawodowe
35 Majda Anna fizyka
36 Mocny Adam wychowanie fizyczne
37 Murat Mikołaj przedmioty zawodowe
38 Nadymus Wiesław plastyka
39 Natkaniec Dominika wychowanie fizyczne, przedmioty zawodowe
40 Olejniczak-Irla Anna język niemiecki
41 Orlińska Ewelina język polski
42 Pęgiel Alicja przedmioty zawodowe
43 Piątek Anna geografia
44 Piątek Marcin geografia
45 Piekoszewska Karolina zajęcia rewalidacyjne
46 Piszczek Krystyna przedmioty zawodowe
47 Poralla-Lisiak Katarzyna psycholog
48 Rachucka Bożena fizyka
49 Rembelska Renata przedmioty zawodowe
50 Sioła Danuta przedmioty zawodowe
51 Stanisławska Katarzyna język niemiecki
52 Stawinoga Marcin informatyka, przedmioty zawodowe
53 Strojna Teresa matematyka
54 Syguła Wiesława biblioteka
55 Synowiec Witold wychowanie fizyczne
56 Szarkowicz-Piasny Maria język niemiecki
57 Szatan Ewa psycholog
58 Szyguła Beata biologia
59 Świerczek Zbigniew przedmioty zawodowe
60 Tomsia Joanna przedmioty zawodowe
61 Walczak Teresa przedmioty zawodowe
62 Wąs Dominik informatyka, przedmioty zawodowe
63 Wdowik Agata wychowanie fizyczne
64 Wesołowska Beata język angielski, język niemiecki
65 Winiarczyk-Wiśniewska Dagmara język angielski
66 Wiśniewska Małgorzata język angielski
67 Wojciech Panek geografia
68 Wójcik Małgorzata wychowanie fizyczne

Grażyna Gudzowska

kierownik gospodarczy

Wioleta Krukowiecka – Imiołek

sekretarz szkoły

Magdalena Polak

pomoc administracyjna

Honorata Witkowska

pomoc administracyjna

Elżbieta Gurgul

Pedagog szkolny

Katarzyna Poralla Lisiak

Psycholog szkolny

Ewa Szatan

Pedagog szkolny

Karolina Piekoszewska

Pedagog szkolny
zajęcia rewalidacyjne

Wiesława Syguła

Bibliotekarz

Elżbieta Szatan

pielęgniarka

Kacper Gil

Przewodniczący

Klaudia Klimas

Zastępca

Tomasz Mrożek

Skarbnik

Sebastian Góral

Przewodnicząca szkoły

Maria Kurdziel

Z-ca Przewodniczącej Szkoły

Magdalena Gut

Skarbnik

Nr konta Rady Rodziców