Technik Informatyki


Technik informatyki

Technik Informatyki


Cykl nauki: 4 lata (po gimn.) lub 5 lat (po szkole podst.)
przedmioty rozszerzone:
fizyka, matematyka
przedmiot uzupełniający:
historia i społeczeństwo
język obcy: język angielski
drugi język obcy: język niemiecki

Zawód technik informatyk to niewątpliwie zawód poszukiwany na rynku pracy. Programiści, administratorzy baz danych i sieci komputerowych, wykonawcy stron internetowych,twórcy i koordynatorzy przedsięwzięć medialnych są to zawody przyszłości. W dobie powszechnej komputeryzacji potrzebna jest fachowa wiedza informatyczna nie tylko w wyspecjalizowanych przedsiębiorstwach informatycznych, ale także wszędzie tam, gdzie jest wprowadzona informatyzacja. Jest to idealny kierunek dla osób, które cechuje twórczy, logiczny i analityczny umysł, dokładność, systematyczność, szybka orientacja i umiejętność precyzyjnego formułowania myśli.
Kształcenie w zawodzie technik informatyk odbywa się w ramach trzech kwalifikacji:
1. Montaż i eksploatacja systemów komputerów, urządzeń peryferyjnych i sieci,
2. Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych.
Uczeń szkoły po potwierdzeniu kwalifikacji i ukończeniu szkoły otrzymuje dyplom w zawodzie technik informatyk. Absolwent tego kierunku po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji: „Uruchamianie oraz utrzymanie terminali i przyłączy abonenckich” i „Montaż i eksploatacja sieci rozległych” może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik teleinformatyk.
Szkoła gwarantuje Ci 4-tygodniowe praktyki zawodowe w zakładach pracy posiadających stanowisko informatyka.