Technik Informatyk


Technik informatyki

Technik Informatyk


Cykl nauki: 5 lat
przedmioty rozszerzone:
 matematyka
język obcy: język angielski
drugi język obcy: język niemiecki

Punktacja osiągnięć – w tym za oceny z przedmiotów:
nr 1. język polski
nr 2. matematyka
nr 3. informatyka
nr 4. fizyka
Możliwe do zdobycia maksimum punktów do oddziału: 200.00

Technik informatyk to popularny i przyszłościowy zawód umożliwiający podjęcie pracy w niezwykle szybko zmieniającej się branży informatycznej, w której zapotrzebowanie na specjalistów jest bardzo duże.

W trakcie nauki w naszej szkole zdobędziesz teoretyczne oraz praktyczne umiejętności związane z twoją przyszłą pracą. Nauczysz się administrować bazami danych i systemami operacyjnymi oraz zdobędziesz umiejętności niezbędne do tworzenia aplikacji i projektowania stron internetowych. Przybliżymy Ci również zagadnienia związane z projektowaniem i montażem lokalnych sieci komputerowych. Zostaniesz przygotowany do pracy w firmie, ale także do założenia własnej działalności. Umiejętności będziesz zdobywać pod kierunkiem wykwalifikowanych nauczycieli – pasjonatów w nowoczesnych pracowniach komputerowych.

Kształcenie w zawodzie technik informatyk odbywa się w ramach dwóch kwalifikacji:

1. INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych.
Uczeń, zdobywając tę kwalifikację, będzie potrafił przygotować stanowisko komputerowe do pracy, wykonać lokalną sieć komputerową, naprawić urządzenia techniki komputerowej, administrować systemami operacyjnymi.
EGZAMIN 2 półrocze 3 klasy
2. INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i aplikacjami oraz bazami danych.
Uczeń, zdobywając tę kwalifikację, będzie potrafił tworzyć i administrować bazy danych oraz tworzyć strony i aplikacje internetowe.
EGZAMIN 2 półrocze 4 klasy

Po potwierdzeniu kwalifikacji i ukończeniu szkoły otrzymasz dyplom w zawodzie technik informatyk. Szkoła gwarantuje Ci 8-tygodniowe praktyki zawodowe w zakładach pracy posiadających stanowiska informatyka.