Rekrutacja


Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą edukacyjną na rok 2024/2025

Oferta Edukacyjna 2024/2025

Technik Ekonomista

Technik Organizacji Turystyki

Technik Informatyk

Technik Reklamy

Technik Handlowiec

Technik Programista

Technik Ekonomista
Technik Obsługi Turystycznej
Technik Informatyk
Technik Reklamy
Technik Handlowiec
Technik Programista

Technik Rachunkowości

LO Klasa
Informatyczno-Językowa

LO Klasa
Sportowo – Językowa

Zawód Sprzedawca

Technik Rachunkowości
Klasa informatyczno-językowa
Klasa sportowo-językowa
Zawód Sprzedawca