Klasa Sportowo – Językowa


Klasa sportowo-językowa

Klasa sportowo – językowa


Cykl nauki: 4 lata,
przedmioty rozszerzone:
biologia, język angielski
języki obce: język angielski, język niemiecki

Punktacja osiągnięć – w tym za oceny z przedmiotów:
nr 1. język polski
nr 2. matematyka
nr 3. informatyka
nr 4. język obcy – najwyższa ocena
Możliwe do zdobycia maksimum punktów do oddziału: 200.00

Klasa językowo-sportowa to oferta dla tych, którzy doceniają wartość sprawności fizycznej i biegłej znajomości języków obcych. Profil klasy skierowany jest do uczniów, którzy chcą nabywać i doskonalić umiejętności sportowe w różnych dyscyplinach, przy jednoczesnym zdobywaniu wykształcenia. Zestawienie zajęć wychowania fizycznego i przedmiotów realizowanych w zakresie rozszerzonym daje absolwentom tej klasy możliwość podjęcia kariery sportowej lub kontynuowania edukacji na studiach wyższych, takich jak: AWF, fizjoterapia, rehabilitacja, dietetyka, turystyka i rekreacja.