Technik Handlowiec


Technik Handlowiec

Technik Handlowiec


Cykl nauki: 5 lat
przedmioty rozszerzone:
 wiedza o społeczeństwie
język obcy: język angielski
drugi język obcy: język niemiecki

Punktacja osiągnięć – w tym za oceny z przedmiotów:
nr 1. język polski
nr 2. matematyka
nr 3. geografia
nr 4. język obcy – najwyższa ocena
Możliwe do zdobycia maksimum punktów do oddziału: 200.00

Technik handlowiec jest jednym z najbardziej poszukiwanych zawodów na rynku pracy. Dobrze przygotowanych specjalistów poszukują działy handlowe firm, instytucje promocji i marketingu. Jeśli chcesz zostać specjalistą ds. marketingu i sprzedaży, a jednocześnie sprostać oczekiwaniom rynku pracy, wybierz klasę o profilu technik handlowiec!
Jako absolwent będziesz w stanie:

  • przygotować towary do sprzedaży,
  • realizować transakcje kupna sprzedaży,
  • prowadzić działania reklamowe i marketingowe,
  • zorganizować pracę w zakresie przyjmowania dostaw,
  • zarządzać działalnością handlową.

Uzyskanie tytułu technika handlowca umożliwi Ci podjęcie pracy jako:

  • przedstawiciel handlowy,
  • telemarketer,
  • merchandiser,
  • koordynator sprzedaży,
  • kierownik punktu sprzedaży.

W specjalistycznych pracowniach zapoznasz się z pakietem programów biurowych, finansowo-księgowych, kadrowo-płacowych i magazynowych. Nauczysz się także korzystać z różnych źródeł informacji, poznasz podstawy prawne prowadzenia działalności handlowej oraz reguły współpracy z kontrahentami.
Kształcenie w zawodzie technik handlowiec odbywa się w ramach dwóch kwalifikacji:
1. HAN. 01. Prowadzenie sprzedaży
2. HAN. 02. Prowadzenie działań handlowych
Uczeń szkoły po potwierdzeniu kwalifikacji i ukończeniu szkoły otrzymuje dyplom w zawodzie technik handlowiec
Wybierając naszą szkołę masz zagwarantowaną organizację 8-tygodniowych praktyk w przedsiębiorstwach handlowych.