Technik Handlowiec


Technik Handlowiec

Technik Handlowiec


Cykl nauki: 5 lat
przedmioty rozszerzone:
 wiedza o społeczeństwie
język obcy: język angielski
drugi język obcy: język niemiecki

Punktacja osiągnięć – w tym za oceny z przedmiotów:
nr 1. język polski
nr 2. matematyka
nr 3. geografia
nr 4. język obcy – najwyższa ocena
Możliwe do zdobycia maksimum punktów do oddziału: 200.00

Technik handlowiec to zawód dla osób, które interesują się zagadnieniami gospodarczymi i społecznymi, mają zdolność do przekonywania oraz predyspozycje interpersonalne. Zakres obowiązków handlowców może być szeroki, jednak najogólniej rzecz biorąc prowadzą oni działalność handlową zgodną z profilem i polityką przedsiębiorstwa. Z jednej strony obsługują klientów, z drugiej są w kontakcie z dostawcami i dystrybutorami. Osoby na tym stanowisku zatrudniają firmy prowadzące sprzedaż towarów i usług, przedsiębiorstwa produkcyjne, banki i przedsiębiorstwa finansowe, hurtownie czy magazyny. Warto pamiętać, że handlowcy należą do pracowników, którzy zazwyczaj nie mają problemów ze znalezieniem pracy.

Wybierając ten zawód w naszej szkole, zdobędziesz umiejętności obsługi urządzeń biurowych, posługiwania się finansowo-księgowymi programami komputerowymi. Będziesz umiał organizować, prowadzić i zarządzać działalnością handlową przedsiębiorstwa a także nauczysz się wykonywać prace związane z obsługą klientów oraz realizacją transakcji kupna i sprzedaży. Wiadomości teoretyczne zostaną Ci przekazane na równi z praktycznymi podczas zajęć z wykorzystaniem specjalistycznych programów finansowo-księgowych.

Kształcenie w zawodzie technik handlowiec odbywa się w ramach dwóch kwalifikacji:
1. HAN. 01. Prowadzenie sprzedaży

EGZAMIN 2 półrocze 3 klasy
2. HAN. 02. Prowadzenie działań handlowych

EGZAMIN 2 półrocze 4 klasy

Po potwierdzeniu kwalifikacji i ukończeniu szkoły otrzymasz dyplom w zawodzie technik handlowiec.
Wybierając naszą szkołę masz zagwarantowaną organizację 8-tygodniowych praktyk w przedsiębiorstwach handlowych.