Technik Handlowiec


Technik Handlowiec

Technik Handlowiec


Cykl nauki: 4 lata (po gimn.) lub 5 lat (po szkole podst.)
przedmioty rozszerzone:
 wiedza o społeczeństwie, geografia lub chemia
przedmiot uzupełniający:
historia i społeczeństwo
język obcy: język angielski
drugi język obcy: język niemiecki

Technik handlowiec jest jednym z najbardziej poszukiwanych zawodów na rynku pracy. Dobrze przygotowanych techników handlowców poszukują działy handlowe firm, instytucje promocji i marketingu. Absolwent szkoły
w tym zawodzie będzie mógł prowadzić także własną firmę. Poznasz zasady funkcjonowania rynku, badania i określania potrzeb konsumentów, działań marketingowych, prowadzenia sprzedaży. W specjalistycznych pracowniach wyposażonych w stanowiska komputerowe zapoznasz się z pakietem programów biurowych,finansowo-księgowych, kadrowo-płacowych, magazynowych. Nauczysz się także korzystać z różnych źródeł informacji, poznasz podstawy prawne prowadzenia działalności handlowej oraz reguły współpracy z kontrahentami.

Absolwenci w zawodzie technik handlowiec mogą znaleźć pracę jako przedstawiciele handlowi, dystrybutorzy lub kierownicy działów sprzedaży.

Kształcenie w zawodzie technik handlowiec odbywa się w ramach dwóch kwalifikacji:
1. Prowadzenie sprzedaży
Nauczysz się prowadzić dokumentację sprzedażową, wykonywać czynności związane z przygotowaniem towarów do sprzedaży, poznasz różne formy i techniki sprzedaży. Poznasz metody badań potrzeb klientów, ich zachowania i zasady prowadzenia rozmowy sprzedażowej.
2. Prowadzenie działalności handlowej
Pozyskasz wiedzę z zakresu funkcjonowania rynku, działań marketingowych i reklamowych, przygotowania oferty handlowej. Poznasz przepisy prawa dotyczące działalności handlowej, zasady gospodarki magazynowej oraz zasady sporządzania dokumentacji ekonomiczno-finansowej. Będziesz umiał obsługiwać nowoczesne urządzenia biurowe i prowadzić handel elektroniczny.

Wybierając naszą szkołę masz zagwarantowaną organizację 4-tygodniowych praktyk w przedsiębiorstwach handlowych.