Technik Ekonomista


Technik Ekonomista

Technik Ekonomista


Cykl nauki: 4 lata (po gimn.) lub 5 lat (po szkole podst.)
przedmioty rozszerzone:
geografia, matematyka
przedmiot uzupełniający:
historia i społeczeństwo
język obcy: język angielski
drugi język obcy: język niemiecki

Dzisiejszym światem rządzi pieniądz. Dobre wykształcenie ekonomiczne daje Ci szansę na życiowy sukces. Zdobyta wiedza w połączeniu z umiejętnościami praktycznymi pozwoli zrozumieć mechanizmy tworzące współczesną gospodarkę.

Kształcenie w zawodzie technik ekonomista odbywa się w ramach dwóch kwalifikacji:
1. Planowanie i prowadzenie działalności gospodarczej
Poznasz przepisy prawne związane z funkcjonowaniem przedsiębiorstw, sporządzaniem dokumentów związanych z działalnością gospodarczą. Ponadto nauczysz się sporządzać biznesplany, listy płac, deklaracje podatkowe, dokumenty ubezpieczeniowe.
2. Prowadzenie rachunkowości
Poznasz zagadnienia związane z ewidencją operacji gospodarczych na kontach księgowych, rozliczaniem kosztów, sporządzaniem sprawozdań finansowych. Nauczysz się zasad prowadzenia i rozliczanie inwentaryzacji, a także oceny sytuacji majątkowej firmy w oparciu o wskaźniki analizy finansowej.

Uczeń szkoły po potwierdzeniu kwalifikacji i ukończeniu szkoły otrzymuje dyplom w zawodzie technik ekonomista.

Absolwent tego kierunku po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji „Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych” może uzyskać dyplom w zawodzie technik rachunkowości. Zapewniamy organizację praktyk zawodowych w wymiarze 6 tygodni w firmach i biurach rachunkowych.