Technik Ekonomista


Technik Ekonomista

Technik Ekonomista


Cykl nauki: 5 lat
przedmioty rozszerzone:
język angielski
język obcy: język angielski
drugi język obcy: język niemiecki

Punktacja osiągnięć – w tym za oceny z przedmiotów:
nr 1. język polski
nr 2. matematyka
nr 3. język obcy – najwyższa ocena
nr 4. geografia
Możliwe do zdobycia maksimum punktów do oddziału: 200.00

Dzisiejszym światem rządzi pieniądz. Dobre wykształcenie ekonomiczne daje Ci szansę na życiowy sukces. Zdobyta wiedza w połączeniu z umiejętnościami praktycznymi pozwoli zrozumieć mechanizmy tworzące współczesną gospodarkę.
Kształcenie w zawodzie technik ekonomista odbywa się w ramach dwóch kwalifikacji:

1. EKA.04. Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej
Poznasz przepisy prawne związane z funkcjonowaniem przedsiębiorstw, sporządzaniem dokumentów związanych z działalnością gospodarczą. Ponadto nauczysz się sporządzać biznesplany, prowadzić dokumentację biurową, magazynową oraz dokumentację procesu sprzedaży.

2. EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych
Poznasz zagadnienia związane z prowadzeniem spraw kadrowo-płacowych, podatkowych oraz związanych ze świadczeniami socjalnymi. Nauczysz się sporządzać dokumentację kadrową, rozliczać wynagrodzenia i składki pobierane przez ZUS. Nabędziesz umiejętności prowadzenia ewidencji podatkowych, rozliczeń podatkowych i prowadzenia rozliczeń finansowych z kontrahentami i bankami.

Uczeń szkoły po potwierdzeniu kwalifikacji i ukończeniu szkoły otrzymuje dyplom w zawodzie technik ekonomista.
Absolwent tego kierunku po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji „Prowadzenie rachunkowości” może uzyskać dyplom w zawodzie technik rachunkowości.
Zapewniamy organizację praktyk zawodowych w wymiarze 8 tygodni w firmach, urzędach administracyjnych i biurach rachunkowych.