Technik Obsługi Turystycznej


Technik Obsługi Turystycznej

Technik Obsługi Turystycznej


Cykl nauki: 4 lata (po gimn.) lub 5 lat (po szkole podst.)
przedmioty rozszerzone:
geografia, język obcy
przedmiot uzupełniający:
historia i społeczeństwo
język obcy: język angielski
drugi język obcy: język niemiecki

Jeśli jesteś pasjonatem podróżowania, ciekawią Cię miejsca nieodkryte i mało znane zajmij się tym profesjonalne i zawodowo!

W naszej szkole zdobędziesz doświadczenia i umiejętności, które są nieodzowne do pracy w branży turystycznej. Nauczysz się przygotowywać wycieczki zgodnie z oczekiwaniami klienta. Dowiesz się jak przygotować atrakcyjną ofertę turystyczną w oparciu o analizę rynku usług turystycznych. Będziesz umiał fachowo udzielić informacji turystycznej także w językach obcych. Poznasz zasady podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej, nabędziesz kompetencje personalne i społeczne.

Szkoła oferuje ciekawe zajęcia w pracowni turystyczno-geograficznej oraz w pracowni obsługi turystycznej wyposażonej w stanowiska komputerowe. Nauczysz się posługiwać programami komputerowymi niezbędnymi do pracy biurowej i do obsługi turystycznej. Zainteresowania i pasje turystyczne będzie można rozwijać w prężnie działającym Kole Turystycznym.

Kształcenie w zawodzie technik obsługi turystycznej odbywa się w ramach dwóch kwalifikacji:
1. Planowanie i realizacji imprez i usług turystycznych Pozyskasz wiedzę z zakresu geografii turystycznej Polski
i świata, nauczysz się dobierać usługi turystyczne w zależności od potrzeb klientów, opracowywać programy imprez turystycznych, konferencji, zjazdów, kongresów , targów i giełd turystycznych. Ponadto poznasz zasady kalkulacji kosztów, ustalania cen i sporządzania dokumentacji imprez i usług turystycznych.
2. Prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzedaż usług turystycznych
Poznasz zasady prowadzenia informacji turystycznej, opracowywania materiałów promocyjnych, informatorów i katalogów usług turystycznych. Będziesz umiał stosować komputerowe systemy rezerwacji i usług imprez turystycznych, sporządzać umowy cywilno-prawne dotyczące usług i imprez turystycznych a także poznasz podstawy prowadzenia ewidencji księgowej.

Uczeń szkoły po potwierdzeniu kwalifikacji i ukończeniu szkoły otrzymuje dyplom w zawodzie technik obsługi turystycznej.

Szkoła zapewnia Ci 8-tygodniowe praktyki zawodowe w biurach podróży, hotelach, punktach informacji turystycznej.