Kategoria: Wolontariat

ŚWIĄTECZNA ZBIÓRKA ŻYWNOŚCI

Świąteczna Zbiórka Żywności!

W dniu 31 marca oraz 1 kwietnia  wolontariusze Klubu Ośmiu zbierali żywność w dwóch olkuskich sklepach, w ramach zbiórki żywności, organizowanej przez Bank Żywności w Krakowie.

Koordynatorem tego przedsięwzięcia w Olkuszu jest Centrum Wolontariatu utworzone przy olkuskim Stowarzyszeniu Dobroczynnym Res Sacra Miser.

Wolontariusze „Ósemki” zebrali 114, 57 kg żywności o wartości 575,24 zł.

Po raz kolejny wolontariusze z „Ekonomika”, wzięli udział w tym działaniu i byli jednymi z 3,5 tysiąca wolontariuszy, którzy  odbierali produkty od darczyńców w 187 sklepach naszego województwa.

Czytaj więcej…

IX TARGI WOLONTARIATU

„Wędrówką życie jest człowieka”- słowa Edwarda Stachury stały się myślą przewodnią uroczystej Gali  IX Targów Wolontariatu, której współorganizatorem  wraz z olkuskim Stowarzyszeniem Res Sacra Miser, był Zespół Szkół nr 3 im. A. Kocjana.  Patronatem Honorowym Targi objął Starosta Powiatu Olkuskiego – Paweł Piasny oraz Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz – Roman Piaśnik.

Czytaj więcej…

GOOD DEEDS DAY

Good Deeds Day po raz pierwszy w Olkuszu!

Razem dla wspólnego dobra!

W tym roku Polska po raz pierwszy celebrowała obchody Dnia Dobrych Uczynków – Good Deeds Day.

Przypada on 2 kwietnia i promuje ideę dobroczynności w formie drobnych uczynków.

Czytaj więcej…

TWÓJ GEST CZYNI DOBRO!

Pod takim hasłem przez 2 dni, 25 i 26 listopada, wolontariuszki Klubu Ośmiu zbierały żywność w  ramach Świątecznej Zbiórki Żywności.

Łącznie w Delikatesach  „Społem” Pod Stylową na ul. K.K.Wielkiego 12 oraz Delikatesach Centrum, na ulicy Bylicy 1, dziewczęta zebrały  230,85  kg żywności, o wartości 1409,90 złotych.

Czytaj więcej…

JESTEŚMY W DRUŻYNIE SZLACHETNEJ PACZKI

Jesteśmy w Drużynie Szlachetnej Paczki po raz szósty!

Na przygotowanie paczki dla wybranej przez nas rodziny, mamy czas do 9.12.2016 roku. Koordynatorem  „Szlachetnej” w naszej szkole jest Karolina Łuszczek z kl. IV A Technikum.

Czytaj więcej…

OKULARY DLA AFRYKI

Zbiórka okularów zakończona!

Zebraliśmy dla podopiecznych Kliniki Okulus w Bielsku Białej  286  par okularów.

W realizacji inicjatywy „Lepszym okiem na świat” w ramach Olkuskiej Szkoły Liderów, wolontariuszy Klubu Ośmiu wsparli, w zbiórce okularów, dla mieszkańców Czarnego Lądu: słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Olkuszu oraz w Kluczach, uczniowie ZS nr 4 im. KEN w Olkuszu, Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kluczach oraz uczniowie i  przedszkolaki  z  Zespołu Szkolno – Przedszkolnego im. Unii Europejskiej w Kwaśniowie Dolnym, a także przedszkolaki z kluczewskiego Przedszkola im. Jasia i Małgosi.

Czytaj więcej…