Fundacja DKMS dziękuje wolontariuszom z Ekonomika


Nasza szkoła otrzymała zaszczytny Certyfikat Szkoły z Życiem za zorganizowanie akcji KOMÓRKOMANIA. Akcja miała na celu szerzenie idei dawstwa i rejestrację potencjalnych Dawców krwiotwórczych komórek macierzystych i szpiku.Wszystkim wolontariuszom i potencjalnym dawcom raz jeszcze serdecznie oddanie i zaangażowanie w akcję.