Młodzieżowe Prawybory Parlamentarne


W dniu 11 października 2019 r. w naszej szkole odbyły się Młodzieżowe Prawybory Parlamentarne, zorganizowane pod patronatem Centrum Edukacji Obywatelskiej w ramach akcji „Młodzi głosują”.Wybory przeprowadzono w sali nr 10, w której miała miejsce siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej. Dla uczniów przygotowano cztery izolowane kabiny dla głosujących oraz urnę. Uczniowie mogli głosować podczas zajęć lekcyjnych. Każda klasa zapraszana była podczas konkretnej godziny lekcyjnej. Udział uczniów w głosowaniu był dobrowolny. Po podpisaniu się na liście i pobraniu karty do głosowania uczeń mógł wejść do kabiny, tam zaznaczyć znakiem X wybrany Komitet Wyborczy.
Szkolną Komisję Wyborczą tworzyli uczniowie kl. 3aT pod przewodnictwem Moniki Pysik. Każdy członek komisji miał swoje zadanie – odnotowywanie udziału głosujących w wyborach, rozdawanie kart do głosowania, zapraszanie uczniów na wybory, udzielanie informacji o sposobie głosowania oraz liczenie głosów. Wsparcia ze strony grona pedagogicznego udzieliły panie: E. Gurgul – pedagog szkolny i R. Rembelska – nauczyciel przedmiotów zawodowych.
Wyniki wyborów przekazano organizatorom akcji “Młodzi głosują”.
W naszej szkole na poszczególne Komitety Wyborcze oddano następującą liczbę głosów:

  • KW Polskie Stronnictwo Ludowe – 32
  • KW Prawo i Sprawiedliwość – 136
  • KW Sojusz Lewicy Demokratycznej – 67
  • KW Konfederacja Wolność i Niepodległość – 127
  • KW Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni – 55

Frekwencja wyborcza wyniosła 76,17

Celem akcji ,,Młodzi głosują” jest zwiększenie uczestnictwa młodych ludzi w życiu publicznym, w tym zachęcenie ich do świadomego udziału w wyborach m.in. poprzez:

  • umożliwienie młodym udziału w wyborach szkolnych i oddania głosu na konkretne komitety wyborcze;
  • dostarczenie informacji na temat procedur demokratycznych i znaczenia wyborów – materiały, infografiki, scenariusze lekcji;

Młodzi ludzie – także niepełnoletni – mają swoje zdanie i poglądy. Program ,,Młodzi głosują” daje im możliwość wypowiedzenia się w sprawach ważnych dla kraju i wspólnoty europejskiej.