Sukces artystyczny Natalii


Praca plastyczna Natalii Jamróg z kl. 1e TH znalazła uznanie w oczach Jury II Diecezjalnego Konkursu Plastycznego Mój Patron. Spośród 332 nadesłanych na konkurs prac, tylko 44 zostało zakwalifikowanych do wystawy pokonkursowej.Wśród nich znalazła się również praca o świętej Ricie, wykonana przez Natalię. Opiekunką Natalii była p. Urszula Jurczyk. Naszej Artystce gratulujemy oraz życzymy dalszych sukcesów.