“Pogotowie Maturalne Akademii WSB”


W styczniu młodzież ZS Nr 3 im.A.Kocjana rozpoczęła cykl zajęć przygotowujących do matury z języka angielskiego, zorganizowanych w Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej. Pierwsze spotkanie prowadzone przez dr Łukasza Mencnera w języku angielskim obejmowało znajomość środków językowych – Use of English. Młodzież mogła rozwiązywać zadania z arkusza maturalnego zarówno na poziomie podstawowym jak i rozszerzonym.

Interaktywny materiał urozmaicił zajęcia, a ćwiczenia i wskazówki pozwoliły na przyswajanie wiedzy w bardziej efektywny sposób. Projekt Pogotowie Maturalne ma na celu usystematyzowanie i powtórzenie materiału obejmującego różne sprawności językowe w zakresie podstawy programowej wymaganej przez CKE oraz dostarczenie pakietu najważniejszych informacji dotyczących zadań egzaminacyjnych na poziomie podstawowym jak i rozszerzonym, które pozwolą samodzielnie przygotować się do egzaminu dojrzałości. Wyjazd zorganizowały nauczycielki języka angielskiego: Joanna Kurek i Beata Bernacka.