“Pogotowie Maturalne Akademii WSB”


Dnia 4 lutego miała miejsce kolejna wizyta młodzieży naszej szkoły w Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej. Praktyczne i efektywne przygotowanie do matury tym razem poświęcone było formie wypowiedzi pisemnej – Writing – zarówno na poziomie podstawowym jak i rozszerzonym. Dr Łukasz Mencner omówił formy użytkowe począwszy od e-maila do artykułu publicystycznego oraz skupił się na kryteriach oceniania wypowiedzi pisemnych.

Przydatne zwroty i pomocne słownictwo przedstawione na wykładzie prowadzonym w języku angielskim na pewno udoskonali umiejętność wypowiedzi pisemnej młodzieży na egzaminie maturalnym z języka angielskiego. Koordynatorkami spotkania były nauczycielki języka angielskiego Joanna Kurek i Beata Bernacka.