AU.25. Prowadzenie działalności handlowej


Zawód technika handlowca stwarza duże szanse zatrudnienia na różnorodnych stanowiskach pracy. Handel to dziedzina, która rozwija się w naszym kraju. Współczesny rynek pracy potrzebuje dobrze wykształconych handlowców. Przedsiębiorstwa handlowe zgłaszają zapotrzebowanie na pracowników, których umiejętności przyczynią się do rozwoju firmy.
Absolwent kończący szkołę zawodzie technik handlowiec będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:

  • organizowania prac w zakresie przyjmowania dostaw oraz przygotowywania towarów do sprzedaży,
  • wykonywania prac związanych z obsługą klientów oraz realizacją transakcji kupna i sprzedaży,
  • prowadzenia działań reklamowych i marketingowych,
  • organizowania i prowadzenia działalności handlowej,
  • zarządzania działalnością handlową przedsiębiorstwa.

Technik handlowiec znajdzie zatrudnienie jako: sprzedawca, kasjer sklepowy, przedstawiciel handlowy, menedżer produktu, merchandiser, pracownik działu marketingu, pracownik agencji reklamowej, pracownik działu obsługi klienta, sprzedawca usług finansowych.
Nabyte umiejętności zawodowe umożliwiają absolwentowi utworzenie i prowadzenie własnej działalności oraz zatrudnienie na wielu stanowiskach w różnych jednostkach.