AU.30. Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej


Zawód technika organizacji reklamy łączy wiedzę ekonomiczną, organizacyjną, plastyczną, psychologiczną, a także lingwistyczną, zatem tak szeroki zakres wiedzy i umiejętności umożliwia absolwentom pozyskanie ciekawej, kreatywnej, a co najważniejsze – sprawiającej przyjemność pracy.
Absolwent kończący szkołę w zawodzie technik organizacji reklamy będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:

  • określania celów działalności reklamowej, stosowania metody badań rynku reklamy, oceniania skuteczności i efektywności kampanii reklamowej,
  •  opracowywania oferty handlowej dotyczącej sprzedaży usług reklamowych,
  • dobierania środków i nośników reklamy, stosowania różnych technik reklamy,
  • prowadzenia negocjacji i rozmów handlowych w ramach współpracy z klientami i przedsiębiorstwami,
  • opracowywania werbalnego, dźwiękowego i wizualnego koncepcji reklamy,
  • opracowywania graficznego projektu reklamy wizualnej i scenariuszy reklamy radiowej i telewizyjnej,
  • przygotowywania produkcji filmów reklamowych i reklam radiowych,
  • organizowania działalności informacyjnej, wystawienniczej i sprzedaży reklamy oraz organizowania promocji sprzedaży towarów i usług reklamowych,
  • współpracowania z klientami, przedsiębiorstwami polskimi i zagranicznymi.

Technik organizacji reklamy znajdzie zatrudnienie w: pełnoprofilowych i specjalistycznych agencjach reklamowych, działach marketingu i reklamy przedsiębiorstw produkcyjnych i handlowych, biurze ogłoszeń środków masowego przekazu, działach promocji środków masowego przekazu, agencjach scenariuszowych i studiach graficznych, studiach produkcyjnych – specjalista do spraw produkcji, agencjach do spraw kontaktów z prasą i kształtowania opinii publicznej (public relation).