EE.08. Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci


Uczeń szkoły kształcącej w zawodzie technik informatyk powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

  • montowania oraz eksploatacji systemów komputerowych i urządzeń peryferyjnych;
  • wykonywania i eksploatacji lokalnych sieci komputerowych;
  • projektowania, tworzenia, administracji i użytkowania baz danych
  • programowania aplikacji desktopowych, internetowych oraz mobilnych;
  • projektowania, tworzenia i administracji stronami WWW i systemami zarządzania treścią.

Kształcenie w zawodzie technik informatyk doskonale przygotowuje do pracy wszędzie tam, gdzie są wykorzystywane komputery: w administracji państwowej, firmach komercyjnych (serwisy naprawcze komputerów, firmy reklamowe, sieci handlowe itd.). Jest również świetnym początkiem dla wszystkich, którzy marzą o studiowaniu nie tylko informatyki, ale także pokrewnych kierunków technicznych.