„Na początku była…Miłość”


Przedstawienie pod tym tytułem mogliśmy obejrzeć podczas przedświątecznego spotkania społeczności szkolnej: uczniów, dyrekcji, grona pedagogicznego, pracowników administracji i obsługi, a także emerytowanych pracowników szkoły.

Poprzez różne formy wyrazu artystycznego jak: tekst, muzykę, śpiew, obraz, kostiumy i taniec, na nowo odczytaliśmy sens Bożego narodzenia. Przedstawienie w auli szkolnej znakomicie wprowadziło nas w uroczysty czas świętowania.