Lekcja kulturoznawcza


Zeszłotygodniowa lekcja języka angielskiego i zaangażowanie klasy 3aEH w przygotowanie święta Halloween, były okazją nie tylko do świetnej zabawy, ale i do zaprezentowania lekcji kulturowej, mającej na celu opanowanie nowo poznanego słownictwa i porównanie świąt i kultury krajów anglojęzycznych.

Fantazyjne przebrania w mrocznym klimacie, przepyszny poczęstunek oraz zadbanie o wystrój sali, dały uczniom większą możliwość do aktywnego udziału w lekcji, zaprezentowania swoich materiałów na forum klasy oraz harmonijnej współpracy między kolegami a nauczycielem języka angielskiego Joanną Kurek.