Dnia 17 kwietnia młodzież naszej szkoły już po raz kolejny uczestniczyła w przedstawieniu wystawionym przez brytyjski zespół teatralny TNT Theatre Britain na deskach teatru Variete w Krakowie. Uczniowie mieli możliwość obejrzenia spektaklu w języku angielskim „Rok 1984” Georga Orwella w reżyserii Paula Stebbingsa z muzyką Christiana Auera.

Inscenizacja wiernie oddaje treść powieści. Orwellowską koncepcję przyszłości cechuje manipulacja, zakłamanie, narzucana na obywateli nienawiść względem siebie oraz wyzbycie się wyższych uczuć. Kontrolę nad ludźmi sprawuje „Wielki Brat”. Świetnie zagrany spektakl, bardzo dobra adaptacja powieści z wszystkimi kluczowymi jej scenami, sprawiła, że aż 80 uczniów naszej szkoły obejrzało przedstawienie. Doskonalenie języka i żywa lekcja języka angielskiego to jeden z priorytetów naszych działań.